Med-Aigc

CORE II

Sertifikalı Operasyonel Risk Yöneticisi (CORE II)

Bu ders CORE I’dendevameder ; delegeler katılmak için kaydolmadan önce CORE I’i başarıyla tamamlamış veya Operasyonel Risk Yönetimi’nde en az 3 yıllık deneyim gösterebilmelidir.
Ders, geleneksel derslerle desteklenen vaka çalışması odaklıdır; bu, temsilcilerin kendilerine sunulan teoriyi uygulamaya koymalarını sağlar ve maksimum temsilci katılımını sağlar.

Kurs anahattı:

⦁ Kurumsal Riskler – Stratejik Riskler
⦁ Şirket Risklerini kontrol etmede yardımcı olan çeşitli varlıklara gömülü denetimler
⦁ Risk İştah Stratejisi

⦁ Kurumsal Risk İştahı
⦁ Varlık Risk İştahı
⦁ Finansal ve Finansal Olmayan Risk İştahı seviyeleri
⦁ İştah Bildirimi Geliştirme

⦁ Ortaya Çıkan Riskler ve Bileşik Riskler
⦁ Olay Verilerini Yakalama ve Modelleme

⦁ Risk Tahmin Teknikleri ile Bağlantı
⦁ Risk iştahı ile bağlantı

⦁ BASEL II kapsamında sermaye yeterliliği modellemesi
⦁ Mevcut Risk Modellerini İyileştirme
⦁ Temel Risk Göstergeleri

  • TRG Türleri
  • TRG’ lerin Risklerle Bağlantısı
  • Kurumsal Risklere İlişkin TRG’ler

 

⦁ Kayıp Tahmini
⦁ Risk İştahı ve Kayıp Tahmini ile Etki Boyutları bağlantısı

Tüm delegeler, öğrenilen beceri ve bilgileri gerçek hayattaki vakalara etkileşim etmek ve uygulamak için vaka çalışmalarına tabi tutulacaktır. Vaka çalışmaları CAREweb – Kontrol ve Risk Değerlendirmesi – adı verilen bir Operasyonel Risk yazılımı kullanılarak yürütülmektedir ve öğrenilen teknikler yazılım yardımı olmadan veya başka bir yazılım kullanılarak uygulanabilirken, CAREweb kurs sağlayıcıları tarafından kullanılan sistemdir.