Med-Aigc

Ürdün Bankası

Ürdün Bankası

Teslim

Riske Dayalı İç Denetim

Arka plan

AIGC’nin ORM metodolojisini ve CAREweb ORM Modülünü başarıyla uyguladıktan sonra, Ürdün Bankası, İç Denetim işlevinin verimliliğini genel risk yönetimi çerçevesine bağlayarak artırmak istedi.

İşin Kapsamı

⦁ Aldar International for Governance Consultancy profesyonelleri CAREweb Risk Tabanlı İç Denetim modüllerini hayata geçirdi.
⦁ Risk Tabanlı İç Denetim Metodolojisi uygulandı.
⦁ Banka’nın IA ekibine resmi ve iş üzerinde RiBIA eğitimi verildi.
⦁ CAREweb™ standart IA rapor şablonları Banka’nın gereksinimlerini karşılayacak şekilde özelleştirildi.

Sonuç

⦁ Banka, geleneksel bir iç denetimden Risk Tabanlı iç denetim yaklaşımına yapılan değişikliği başarıyla yönetti.
⦁ Risk Yönetimi ve İç Denetim departmanının çalışmaları entegre edilmiş ve her iki departman arasında kontrol ortamını geliştiren ve olayların sayısını ve değerini azaltan sinerji oluşturulmuştur (Operasyonel olaylar).