Med-Aigc

SALAMA Kooperatif Sigortası

SALAMA Kooperatif Sigortası

Teslim

Risk Tabanlı İç Denetim Metodolojisi Uygulama CAREweb™ Risk Tabanlı İç Denetim Modülü

Arka plan

SALAMA Şirketi, AIGC’nin ERM metodolojisini ve Sistemini başarıyla uyguladıktan sonra, genel risk yönetimi çerçevesine bağlayarak İç Denetim işlevinin verimliliğini artırmak istedi.

İşin Kapsamı

⦁ Aldar International for Governance Consultancy profesyonelleri CAREweb Risk Tabanlı İç Denetim modüllerini hayata geçirdi
⦁ Risk Bazlı İç Denetim Metodolojisi uygulanmıştır.
⦁ Şirketin İç Denetim ekibine resmi ve işbaşı RiBIA eğitimi verildi.
⦁ CAREweb tarafından oluşturulan İç Denetim raporları, şirketin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirildi.

Sonuç

⦁ SALAMA, geleneksel bir iç denetimden Risk Tabanlı iç denetim yaklaşımına yapılan değişikliği başarıyla yönetti.
⦁ Risk Yönetimi ve İç Denetim departmanının çalışmaları entegre edildi ve her iki departman arasında bir sinerji yaratıldı ve bu da kontrol ortamını geliştirmesine ve olayların oluşumunu azalttı.