Med-Aigc

Sıkça Sorulan Sorular

MED-AIGC Genel Sorular

Şirket tarafından sağlanan başlıca hizmetler nelerdir?

MED-AIGC aşağıdaki hizmetleri sağlar:

 • Kuruluşların Risk Tabanlı Denetim Metodolojilerini ve İç Denetim Yazılımlarını uygulamalarına yardımcı olmak.
 • Denetim Fonksiyonları Hakkında Kalite İncelemeleri Yapmak.
 • Risk Değerlendirme Görevlerinin Yürütülmesi.
 • ERM (Kurumsal Risk Yönetimi)/ORM (Operasyonel Risk Yönetimi) sistemlerinin uygulanması.
 • Uyumluluk Risklerini Değerlendirmede ve Uyumluluk Risk Yönetimi araçlarının uygulanmasında yardım sağlamak.
 • İlkeleri ve Standart Çalışma Yordamlarını (SOP’ ler) belgeleme.
 • Suistimal Denetimleri Yapmak.
 • Suistimal soruşturmaları yürütmek.
 • Kayıp nicelleştirme atamaları.
 • Durum Tespiti
 • Atamalarının Yürütülmesi.
 • Şirket değerlemeleri.

Şirketin kapsadığı bölgeler nelerdir?

Türkiye, Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika. (MENA Bölgesi)

Şirketin kapsadığı bölgeler nelerdir?

 • Bankacılık (İslami ve Ticari)
 • Mikro Finans
 • Yatırım
 • Varlık Yönetimi
 • Sigorta
 • Sağlık
 • Üretim
 • Tarım
 • Otomotiv
 • İnşaat
 • Perakende satış
 • Dağıtım

Şirketin kapsadığı bölgeler nelerdir?

İstanbul: Büyükdere Caddesi Polat Han No:87 K:5 34381 Şişli-İstanbul/Türkiye

Amman: Bina #49, Kulliyat Al-Sharee’ah StreetP.O. Kutu 910799 Amman 11191 /Ürdün

Cidde: PrensSultan Caddesi, Al Murjanah Kulesi, Seviye 2, ofis No. 207P.O. Kutu 20255 Cidde, 21455 / Suudi Arabistan

Riyad: Riyad DünyaTicaret MerkeziBahrain Kulesi, 2. Kat, Kral Fahad Yolu, Posta Kutusu 8953, Posta Kodu 12214

Şirket bizi diğer bölgesel veya uluslararası pazarlarda destekleyebilir mi?

Moores Rowland, Al-Yafi Group ve Allinial Global Network üye firmalar aracılığıyla bölgesel ve uluslararası pazarlarda müşterilerimizi desteklemeye hazırız.

Şirket bizi diğer bölgesel veya uluslararası pazarlarda destekleyebilir mi?

 • Uluslararası standartlara uyuyoruz, örneğin Risk Değerlendirme ve Kontrol Değerlendirmesi ve İç Denetim ödevlerimiz ISO 31000, COSO Framework ve IIA Standartlarına dayanmaktadır.
 • Risk, Uyumluluk ve IA hizmetleri sağlamada yazılım araçlarına büyük ölçüde güveniyoruz.
 • Kalite Güvencesi incelemeleri, herhangi bir teslim edilebilir ürün göndermeden önce Üst Yönetim tarafından gerçekleştirilir.

CAREweb Teknik Sorular

Sistem web tabanlı mı?

CAREweb, kullanıcılara sisteme herhangi bir yerden uzaktan erişme olanağı sağlayan web tabanlı bir sistemdir.

Kurulum için minimum sistem gereksinimleri nelerdir?

Aşağıdaki tabloda yükleme için en düşük sistem gereksinimleri gösterilecektir:

 

Sistemin kullanıcı sayısı için bir sınırı var mı?

CAREweb sınırsız kullanıcı tanımlama olanağı verir, ancak sistem herhangi bir zamanda yalnızca belirli sayıda kullanıcının (yani satın alınan eşzamanlı lisansların sayısı) sisteme erişmesine izin verir.

Sistem yalnızca İngilizce olarak kullanılabilir mi? Mevcut diller nelerdir?

CAREweb sistemi hem Arapça hem de İngilizce dillerinde mevcuttur ve diğer dillerde kolayca kullanılabilir hale getirilebilir.

Kullanım kılavuzu var mı?

CAREweb Kılavuzu talep üzerine kullanılabilir ve hem Arapça hem de İngilizce dillerinde sisteme (yardım ekranlarında) yer almıştır.

Sistem ne tür bir veritabanı kullanıyor?

CAREweb sistem veritabanı SQL’dir.

CAREweb Genel Sorular

Sistem uluslararası standartlara uyumlu mudur (Basel, Siber güvenlik, COSO... vb.)?

CAREweb sistemi ilgili tüm uluslararası standartlarla uyumludur.

Sistemin raporları özelleştirme yeteneği var mı?

CAREWeb’de bulunan çok sayıda standart rapora ek olarak, Risk Gezgini Modülü’nü kullanarak, kullanıcı risk veritabanında gezinebilir, sorgular yapabilir ve Excel’e (veya diğer Microsoft ürünlerine) kolayca aktarılabilir raporlar oluşturabilir.

Kullanıcı yalnızca belirli modülleri satın alabilir mi? Yoksa sadece paket olarak mı satılıyor?

Sistem bir dizi isteğe bağlı modülle birlikte gelir ve ihtiyaçlarınıza ve gereksinimlerinize bağlı olarak hangilerini satın almaya karar verebilirsiniz.

Sistem risk yönetimi, uyumluluk ve iç denetim işlevlerinin gereksinimlerini karşılıyor mu?

CAREweb tam bir Yönetişim, Risk ve Uyumluluk (GRC) sistemidir. CARE Merkezi Risk veri kaydına Risk Yönetimi, Uyumluluk ve IA işlevleri tarafından bu işlevlere özgü gereksinimlerin her birini karşılamak üzere tasarlanmış modüller aracılığıyla erişilebilir. Sistem, IIAs tarafından önerilen 3 satır model çerçevesini destekler ve tüm kontrol işlevleri (Risk, Uyumluluk ve İç Denetim dahil) arasında iş birliği sağlar.

Sistemin arşivleme özelliği var mı?

CAREweb, kullanıcının testleri ve test sonuçlarını belirli bir süre boyunca manuel veya otomatik olarak arşivleyene izin veren bir arşivleme özelliğine sahiptir.

Sistem bildirim veya uyarı sağlıyor mu?

CAREweb E-posta Uyarı Modülü, belirlenen istisnaları (yani kullanıcı tarafından önceden tanımlanmış belirli senaryoların ortaya çıkması) kullanıcılara bildirmek ve bunları kuruluştaki çeşitli düzeylerdeki memurlara yükseltmek için otomatik e-posta uyarıları göndermeye izin verir. Bu özel durumlar kullanıcı tarafından tanımlanır ve şunları içerebilir: uyumluluk testleri gecikmiş, “bazen” veya “asla” çalışan denetimler, bir aydan uzun süre bekleyen düzeltici Eylemler, eşik aralıklarının üzerindeki KRI’ler vb.

CAREweb CRSA Modülü Soruları

Talep üzerine CAREweb'de belirli işlevlerin Risk Kayıtları mevcuttur.

CAREweb E-posta Uyarı Modülü, belirlenen istisnaları (yani kullanıcı tarafından önceden tanımlanmış belirli senaryoların ortaya çıkması) kullanıcılara bildirmek ve bunları kuruluştaki çeşitli düzeylerdeki memurlara yükseltmek için otomatik e-posta uyarıları göndermeye izin verir. Bu özel durumlar kullanıcı tarafından tanımlanır ve şunları içerebilir: uyumluluk testleri gecikmiş, “bazen” veya “asla” çalışan denetimler, bir aydan uzun süre bekleyen düzeltici Eylemler, eşik aralıklarının üzerindeki KRI’ler vb.

Modül üst düzey yönetime raporlamayı kolaylaştırıyor mu?

CAREweb, kuruluşun Kontrol Ortamının üst düzey yönetime ve Yönetim Kuruluna Kurumsal Risklerin durumu hakkında bir dizi özet rapor ve grafik oluşturur.

Modülün olayları izlemeye izin veren bir özelliği var mı?

CAREweb, kayıp tahmini özelliği ile birlikte Tam “olay yakalama” işlevselliğine izin veren “Olay İzleme Modülüne” sahiptir; bu ikinci nokta sadece bankaların Basle II’ye uymasına izin vermekle kalmaz, aynı zamanda herhangi bir kuruluşun İç Sermaye Yeterliliği izleme süreci kurmasına da izin verir.

CAREWeb'i düzeltici eylemleri izlemek için kullanabilir miyiz?

CAREWeb İyileştirici Eylemler modülü, düzeltici eylemlerin durumunu kaydetmeye ve izlemeye izin verir. E-posta uyarıları, suçluların düzeltici eylemlerini takip etmek için gönderilir. Ayrıca, düzeltici eylem durumunu izlemek için bir pano da mevcuttur.

Sistem riskleri birden çok denetime bağlamaya izin veriyor mu?

CAREweb sistemi, riskler ve kontroller arasındaki çok-çok ilişkisini yakalamayı sağlayan bir Risk ve kontrol Matrisine sahiptir. Ayrıca, denetim geliştirmelerinin pozlama düzeylerini azaltmadaki olası etkisini belirlemek için “ya olursa” senaryolarının gerçekleştirilmeye izin verir.

CAREweb Uyumluluk Risk İzleme Modülü Soruları

Sistem, çeşitli düzenleyici kurumların yönetmeliklerine hitap edebilir mi?

Sistem, sınırsız sayıda Düzenleyici Kurum tanımlamaya ve her düzenleyici kurum tarafından çıkarılan düzenlemelerin yüklenmesine izin verir.

Sistem, mevcut düzenlemelerin yeni genelgeler/revizyonlarla hafifçe güncellenmesine izin veriyor mu?

Özel genelgeler ve revizyon ekranları, kullanıcının mevcut düzenlemeleri güncellemesine ve ilgili revizyonları/genelgeleri yüklemesine olanak sağlar. Kullanıcı ayrıca bu revizyonların / genelgelerin uygulanacağı tarihi de belirtebilir.

Sistem, mevzuata uygunluk riskleri kütüphanesiyle birlikte geliyor mu?

Suudi pazarı ile ilgili olarak, modül tarafından yayınlanan düzenlemeler için Riskler ve Zorunlu kontroller kütüphanesine sahiptir: SAMA (Suudi Arabistan Para Otoritesi), CMA (Suudi Sermaye Piyasası Otoritesi) ve Tadawul. Diğer Arap ülkeleri düzenlemeleri de mevcuttur ve Riskler ve Zorunlu kontroller kütüphanesine sürekli olarak ek düzenlemeler eklenmektedir. Buna ek olarak, AIGC Danışmanları müşteriler tarafından talep edilen ek düzenlemeleri analiz etmeye hazırdır.

Yönetmelik kütüphanesi ne sıklıkta güncellenir?

Mağazalar, düzenleyici tarafından yeni düzenlemeler veya revizyonlar / genelgeler yayınlanır çıkarılmaz güncellenecektir. Güncellemeler müşterilerle Semi Annual olarak paylaşılıyor.

Sistem, yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak her BU'ya risk ve zorunlu kontroller atanmasına izin veriyor mu?

Sistem, ilgili iş birimlerine risk ve zorunlu kontroller atanmasına izin verir. Atanan riskler ve zorunlu kontroller, BU yöneticilerinin bu riskleri ve zorunlu kontrolleri izlemeye devam etmesi için seçilen departmanın risk profiline otomatik olarak dahil edilir.

Sistem uyumluluk programlarını özelleştirme olanağı sağlıyor mu?

CARE, her maddeye/yönetmeliğe uygunluğu doğrulamak için uyumluluk programları hazırlamayı kolaylaştırır. Uyumluluk Riski İzleme Modülü, bu testleri gerçekleştirmeleri ve uyumluluk incelemeleri sırasında tespit edilen istisnaları / ihlalleri belgelemeleri için bu programları Uyumluluk Görevlilerine atamanıza olanak tanır.

CAREweb İç Denetim Modülü Soruları

Modül, riske dayalı Yıllık Denetim Planları hazırlama olanağı sunuyor mu?

Yıllık İç Denetim Planları CAREWeb İç Denetim Modülü kullanılarak kolayca hazırlanabilir. Modül, seçilen risk değerlendirme faktörlerine uygun olarak bu varlıklara öncelik vererek mevcut denetim döngüsünde hangi varlıkların kapsanacağını belirlemeye olanak tanır.

Modül kullanılabilir İç Denetim kaynaklarını dikkate alıyor mu?

CAREweb, beklenen erkek günlerini mevcut İç Denetim kaynaklarıyla karşılaştırmak için denetim döngüsünün süresini ve mevcut insan günlerini dikkate alır.

Modül denetçinin destekleyici belgeler eklemesine izin veriyor mu?

Çalışma Kağıtları özelliği, her testle ilgili her türlü belgenin veya çalışma kağıdının yüklenmesine izin verir. Denetçi, ekli çalışma kağıtlarını başkalarıyla mı (örneğin diğer denetçiler) paylaşmaya veya gizli tutmaya karar verebilir.

Sistem özelleştirilmiş raporlar oluşturmaya izin veriyor mu?

CAREweb, İç Denetim ile ilgili çeşitli raporlar oluşturmak için kullanılabilir ve ayrıca istek üzerine belirli raporları özelleştirebilir.

Sistem her denetim atamasının ilerlemesini izlemeye izin verir mi

CAREweb, atanan test sayısı, test sonuçları, Denetim ekibi liderinin onayı gereken testler ve tamamlanan testler olarak her denetim atamasının ilerlemesini izleme olanağı sağlar.

İç Denetim raporu sistem tarafından oluşturulur mu? Evet ise, hangi formatta?

CAREWeb, “bir düğmeye tıklayarak” eksiksiz İç Denetim raporları oluşturabilir. Sistem raporları Microsoft Word biçiminde oluşturur. Kullanıcı raporu ayarlayabilir ve sistemdeki en son sürümün bir kopyasını korumak için gözden geçirilmiş sürümü yükleyebilir.

Sistem IA önerilerinin durumunu izlemeye izin verir mi?

Denetçiler ” düzeltici eylemler” modülini kullanarak önerilerin durumunu kolayca takip edebilir. Ayrıca, İç Denetim ekibine ve hat yönetimine bekleyen önerileri hatırlatmak için otomatik e-posta uyarıları gönderebilirler.

CaseWare IDEA Teknik Sorular

Kurulum için minimum gereksinimler nelerdir?

Aşağıdaki tabloda en düşük donanım gereksinimleri özetlenmektedir:

Önerilen İşletim Sistemi nedir?

IDEA Masaüstü Lisansları için – Windows (x86, x64) – Windows 8.1 ve Windows 10 (Önerilen)

CaseWare IDEA farklı biçim türlerinden veri alma yeteneğine sahip mi?

CaseWare IDEA kullanarak verileri sorgulamak için önce verilerin içe aktarılması gerekir. Alma Yardımcısı, verileri alma sürecinde size rehberlik etmek için sağlanır. İçe Aktarma Yardımcısı kullanılarak CaseWare IDEA’da okunabilen dosya türleri şunlardır:

 • Gelişmiş Kayıt Tanımı Düzenleyicisi
 • AS400
 • CaseWare Çalışma Kağıtları
 • Veri tabanı
 • Rapor ve Adobe PDF dosyalarını yazdırma
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Access
 • SAP SmartExporter
 • SAP/AIS
 • ODBC
 • XML
 • Metin

CaseWare IDEA, veri alma için Microsoft’un ODBC’si (Açık Veritabanı Bağlantısı) ile Oracle, SQL veya Sybase gibi çok çeşitli veritabanlarına bağlanır.

Satın alınabilecek lisans türleri nelerdir?

 • Tek Kullanıcı: Tek Kullanıcı lisansları yalnızca bir bilgisayarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
 • Kurumsal Kullanıcı: Kurumsal lisanslar bir ağ sunucusundan birden çok kullanıcıya hizmet vermek üzere tasarlanmıştır ve yalnızca bilgisayarlarında oturum açan ve kullanıcı hesaplarını uygun Active Directory grubuna ekleyen kullanıcılar tarafından çalıştırılabilir.
 • Eşzamanlı Kullanıcı: CaseWare IDEA ağdaki istediğiniz kadar bilgisayara yüklenebilir, ancak eşzamanlı kullanım satın alınan lisans sayısıyla sınırlıdır.
 • CaseWare IDEA Server: güçlü sunucu tabanlı işleme ile hızlandırılan işbirlikçi bir analiz platformudur. Artık CaseWare IDEA masaüstünün tüm araçlarına, özelliklerine ve yeteneklerine erişebilir ve yalnızca CaseWare IDEA Server ile kullanılabilen işbirliği işlevlerinden yararlanabilirsiniz.

CaseWare IDEA Server ve CaseWare IDEA arasındaki fark nedir?

CaseWare IDEA Server, masaüstünüzle veri merkeziniz arasındaki boşluğu kapatarak size zaman kazandırır. CaseWare IDEA Server ile analitik, güçlü sunucu tabanlı işleme ile hızlanır ve kullanıcıların denetim görevlerini aynı anda gerçekleştirmelerini sağlar. Hatalara, anormalliklere ve hileli etkinliklere hızlı bir şekilde yanıt veebilmeniz için doğru veriler ve sonuçlar hazırdır.

CaseWare IDEA Genel Sorular

CaseWare IDEA kullanıcı dostu mu?

CaseWare IDEA son derece kullanıcı dostudur. Kullanıcının şunları yapmasına izin verir:

 • Dosyalara kolay erişim, kaydetme ve paylaşma.
 • Bir projede gerçekleştirilen tüm eylemlerin grafiksel veya tablolu geçmişini görüntüleme.
 • Kayıtlarınızı neredeyse her kaynaktan zahmetsizce içe aktarın.

CaseWare IDEA'nın işleyebileceği veri boyutu veya kayıt sayısı için sınırlar var mı?

Sınır yoktur, ancak işlem hızı kullanılan bilgisayar işlemcisinin türüne dayanır.

Ne tür destek sağlanır?

 • Türkiye, Azerbeycan ve Türki Cumhuriyetler (MED GROUP Destek Ekibi)
 • Orta Doğu ve Körfez Bölgesi Desteği (AIGC Destek Ekibi)
 • Uluslararası Destek (CaseWare Destek Ekibi)
 • Çevrimiçi destek (Access CaseWare Destek Portalı)

Daha fazla bilgi için lütfen Destek Ekibimizle iletişime geçin.