Med-Aigc

Dijitalleşmenin Riske Dayalı İç Denetim Ortamını Yenilemesinin 6 Yolu

İç denetim mesleği, özellikle teknoloji dönüşümü etrafında teknolojik gelişmeler hız kesmeden devam ettikçe bir değişim denizinden geçiyor.

PwC’nin İç Denetim Mesleğinin Durumu anket raporu olan İnovasyon Hızında Hareket Etmek, birçok iç denetim fonksiyonunun yakında dönüşümsel yeni teknolojileri uygulamaya koyacağını gösteriyor. 92 ülkede 2.500’den fazla yönetim kurulu üyesi, üst düzey yönetici ve denetim profesyoneli ile yapılan anket, önümüzdeki iki yıl içinde iç denetim kuruluşlarının payının aşağıdaki gibi olacağını ortaya koydu:

  • Finansal veya operasyonel sistemlerden self servis veri ayıklamayı kullanma

% 74’ten% 94’e  yükselecektir.

  • İç denetimde iş akışı/gösterge tablosu/raporlama araçlarını kullanma

% 53’ten% 85’e yükselecektir.

  • İşlevler arası paylaşılan iş akışı/gösterge tablosu/raporlama araçlarını kullanma

% 33’ten% 71’e yükselecektir.

  • Yönetişim, risk yönetimi ve uyumluluk teknolojisi araçlarını kullanma

% 23’ten% 62’ye yükselecektir.

Teknolojinin hızla ilerlemesinin İç Denetim uygulamaları üzerinde derin bir etkisi olmuştur. Yıllar geçtikçe, sürekli olarak büyük miktarda veri toplama yeteneği, karmaşık iç denetim analizleri yapma ve geçerli sonuçlar çıkarma yeteneğinde devrim yaratmıştır. Bu yazıda, ileri teknolojinin Risk Temelli İç Denetim ortamında devrim yarattığı 6 ana yola ışık tutacağız.

Denetim Verimliliğini ve Hızını Artırma

Dijital teknolojinin ilk büyük yararı, iç denetim görevlerinin yürütülmesinin verimliliğini büyük ölçüde artırmış olmasıdır Denetçilerin, sayı ve işlem yığınlarını incelemek için saatler harcamak zorunda kaldıkları günler geride kaldı. Günümüzde, gelişmiş veri analitiği teknolojisi, denetçilerin büyük miktarda veriyi işlemesini, bilgileri yorumlamasını ve denetim sonuçlarını tanımlayıp müşterilerine sindirilebilir bir biçimde sunmasını kolaylaştırmıştır. Dijitalleşme sadece denetim prosedürlerini daha hızlı ve daha etkili hale getirmekle kalmadı, aynı zamanda iç denetçilerin karmaşık analizler yapma ve günler veya haftalar yerine dakikalar içinde geçerli sonuçlar çıkarma konusunda gelişmiş bir yeteneğe sahip oldukları bir şekilde meslekte devrim yarattı. Rutin konularda ve idari görevlerde boşa harcanan zaman ve kaynaklar artık karmaşık konulara ve daha önemli endişe alanlarına yönlendirilebilir.

Daha Az Veri Kısıtlaması, Daha Fazla Kontrol

Teknoloji ve veri analitiğini denetime entegre etmenin büyük bir avantajı varsa, örneklemenin artık bir kısıtlama olmamasıdır. Veri analitiğini kullanarak, uygulayıcılar anormallikler, kalıplar ve potansiyel endişe alanları için tüm veri popülasyonunu inceleyebilirler. Metin analizi, veri madenciliği ve yapay zeka, daha önce insan gözü tarafından kaçırılan ilişkileri, eğilimleri ve anormallikleri tanımlamak için kullanılmıştır. Bu teknolojik gelişmeler, daha önce gerekli olan zamanın bir kısmında daha karmaşık sorunların çözülmesine izin vermiştir.

İç Denetim Deneyiminin Modernizasyonu

Dijital teknolojinin bir diğer önemli yararı, İç denetimlerin 21. yüzyıla getirilmesine izin vermiş olmasıdır. Geçmişte, bir denetim yapmanın tek yolu, orijinal evrakların bir kopyasını çıkarmak ve eski moda yöntemleri kullanarak yeniden yapmaktı. Bu son derece zaman alıcı ve maliyet yoğun bir süreçti ve sonuçta verimsizdi. Öte yandan dijital teknolojiler, iç denetimin performanslarını iyileştirmesine yardımcı olur ve ezbere dayalı görevleri otomatikleştirerek önemli maliyet tasarruflarına yol açar. Bu, denetçiye denetim sürecinin daha önemli kısımlarına odaklanmak için gönül rahatlığı sağlar.

Kolaylaştırılmış İletişim

İleri teknolojinin tanıtılmasının bir diğer önemli yararı, teknolojinin iç denetçilerin daha rahat iletişim kurmasını mümkün kılmış olmasıdır. Denetçiler artık bulgularını ve verilerini ilgili taraflarla daha hızlı ve daha etkili bir şekilde paylaşabilirler. Nispeten daha kısa bir süre içinde ve çok daha az çabayla çeşitli iyi organize edilmiş ve resimli raporlar ve belgeler oluşturabilirler. Ayrıca, bulut teknolojisi, denetçilerin verilerini uzak bir sunucuda güvenli bir şekilde depolamalarını ve iş arkadaşlarıyla veya diğer ilgili taraflarla kolaylıkla ve hızla paylaşmalarını çok daha kolay hale getirmiştir.

Geliştirilmiş Denetim Bilgi Güvenliği

Son olarak, dijital teknoloji, iç denetçilerin çalışma ortamlarını güvence altına alma yeteneklerini büyük ölçüde geliştirmiştir. Geçmişte, denetçiler çalışmalarını ağa bağlı bir bilgisayarda yapmakla sınırlıydı. Bulut bilişim gibi uzaktan erişim teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla, artık dünyanın herhangi bir yerinden verilere güvenli bir şekilde erişmek mümkündür. Bu, iç denetçilerin işlerini herhangi bir yerden, herhangi bir zamanda gerçekleştirmelerini sağlayarak görevlerini tamamlamalarını ve müşterilerin ihtiyaçlarına zamanında yanıt vermelerini kolaylaştırmıştır. Buna ek olarak, son teknoloji denetim teknolojisi, iç denetçilerin çalışmalarının gizliliğini koruma yeteneklerini artırmıştır. Denetçiler işlerinin çoğunu çevrimiçi olarak gerçekleştirdikçe, son derece hassas belgeleri ve içerdikleri verileri güvenli ve yetkisiz erişimden uzak tutmak için acil bir ihtiyaç vardır. Verileri güvenli bir şekilde iletme ve hassas bilgileri paylaşma yeteneği, son derece gelişmiş şifreleme yazılımı kullanılarak mümkün kılınmıştır.

Gelecek Dijitaldir

Teknolojik değişimin hızlı hızının yakınlığı, iç denetçiler olarak üzerimizdedir. Ama burada bitmiyor. Her geçen gün, daha çığır açan trendler ışığı görüyor ve en son teknolojiye denetim endüstrisinin geleceğini şekillendirmede merkezi bir rol veriyor. 2022 ve ötesine doğru ilerledikçe, bozulma ve inovasyon bir norm haline gelecektir. Başarı şansımız, riske bağlı bozulmaya nasıl hazırlanacağımız ve inovasyonu benimseyip benimsemeyeceğimiz belirlenecektir.