Med-Aigc

Al-Fakher Company

Al-Fakher Company

Teslim

Dış Kaynaklı Kurumsal Risk Değerlendirmesi ve Risk Bazlı İç Denetim

Arka plan

Al Fakher, dünyanın önde gelen tütün (Mua’ssel) üreticisidir, şirketin ilgili düzenlemelere uyduğına dair makul güvence almak ve kontrol ortamını güçlendirmek için risk yönetimi işlevi oluşturmak, Kurumsal Risk Değerlendirmeleri veRisk Tabanlı İç Denetimler yapmak istemiştir.

İşin Kapsamı

⦁ Tüm iş birimleri için Risk Değerlendirmesi (CRSA atölyeleri) yapmak:
⦁ Departmanların hedeflerini olumsuz yönde etkileyebilecek olası riskleri belirleyin ve değerlendirin.
⦁ Bu riskleri azaltmada kontrollerin gücünü değerlendirin
⦁ Zayıflıkları belirleme (kontrolsüz riskler)
⦁ Zayıflıkları azaltmak için öneriler geliştirin
⦁ Anahtar denetimlerinin amaçlandığı gibi çalışıp çalışmadığını bağımsız olarak doğrulamak için Dış Kaynaklı İç Denetimler.

Sonuç

⦁ Kurumsal Risk Yönetimi işlevi kuruldu
⦁ Süreçleri iyileştirmek için çeşitli kontrol geliştirmeleri ve fırsatları belirlendi ve uygulandı.
⦁ Kontrol ortamında önemli gelişme
⦁ Kontrol ortamının durumuna ilişkin üst yönetime ve Denetim Komitesi’ne periyodik raporlar sunulmaya devam edilmektedir